Szeptember 30. – a Népmese Napja

 

2005. tavaszán a Magyar Olvasótársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a bennük rejlő üzenetek, népi hagyományok, bölcsességek, örök érvényű, gyökereinkhez visszavezető egyetemleges igazságok feltárása és tovább éltetése. Így lett szeptember 30.-a, Benedek Elek születésnapja a Népmese Napja is egyben.

Az archaikus kultúrákban a meséknek évszázadokon keresztül óriási jelentőséget tulajdonítottak. A mesék nem hiányozhattak abból a tudásanyagból, amelyet minden fiatalnak át kellett vennie az elődöktől, tovább adva azt a mesékbe kódolt komplex ismeretanyagot, melyet nemzedékről nemzedékre ily módon átörökíthettek.

A különböző népek meséi visszavezetnek saját eredetük történetéhez, mi több, a világ működésének megismeréséhez. Szimbólumrendszerén keresztül nyilvánulnak meg a természet törvényszerűségei, az emberi élet alapértékei, körvonalazódnak a gondolatok és cselekedetek minőségei. A népmesékben több ezer év emberi tapasztalata, kikristályosodott tudása van elrejtve, hiszen csak az a mese maradhatott fent, amelyet az emberi tapasztalat igazolt és valóban igaznak tartott.

A kisgyermek fantáziája határtalan, és képzeletében a valós és mesebeli világ szinte egybemosódik. Megmagyarázhatatlannak tűnő módon képes megkülönböztetni a „jót a rossztól”, átlát a hamisság talmi csillogásán és ösztönösen áll az igazság oldalára. Teljes bizonyossággal tud különbséget tenni a szavak, cselekedetek tartalma között, de ha kérdeznék hogy miért, zavarba jönne. Elmagyarázni még nem tudja, mert talán nem is lehet.
De legbelül TUDJA a JÓT. Közelebb áll ahhoz a világhoz ugyanis, ahonnan tudásának magja származik. Lebutítatlanul, még szabadon áll rendelkezésére az égi csatorna.

Miközben rácsodálkozik a legapróbb dologra is, a világot tisztának, igazságosnak és szépnek látja, olyannak, amilyennek valóban lennie kellene…

Ahol nem létezik lehetetlen, az adott szónak ereje van, a tetteknek pedig komoly jelentősége. Álomból szőtt gondolatok, képességek válnak valóra, s tenni kell azért, hogy a vágyak megvalósuljanak.

A hősnek meg kell másznia a varászhegyet, feneketlen mélységbe kell merülnie és a döntő csatát meg kell nyernie ahhoz, hogy elnyerje méltó jutalmát. Még a csillagokig is felérhet az Égigérő fán, ha minden erejét és bátorságát összeszedve, eltántoríthatatlan magabiztossággal nekiveselkedik célja elérésének. Az igazi hős védelmezője az elesetteknek és a bajba jutottaknak, és persze szerelméért a pokol bugyrait is megjárja hogy aztán lehozhassa a csillagokat…

A népmese bemutatja a férfi és nő evilágon betöltendő szerepkörét, eredendően neméhez fűződő tulajdonságait. Természetesen, míg a valóságban egy férfi is lehet érzelmes és egy nő határozott típus, addig a mesékben az alapvető jellemvonások kiélezetten ábrázolódnak. Ilyennek szeretné látni a kisgyermek a szüleit, ezekkel a nemes tulajdonságokkal felruházottaknak. Szeretettelinek, mindemellett biztonságot és erőt jelentőnek. Olyan sziklának, ami megdönthetetlenül áll az élet viharában és ahová bármikor visszatérhet.

Mert hogy egyszer mennie kell, azt tudja Ő is. Hetedhét országon túlra, ahol meg kell vívnia csatáit a hétfejű sárkánnyal és át kell látnia a gonosz boszorkány intrikáin. El kell igazodnia az óriások birodalmában és a törpék országában is és fel kell másznia az Égigérő fára, hogy elérje álmait.

S a jó szülő akkor teheti a legtöbbet, ha gondosan kiválasztott mesékkel, és végtelen, egyben elengedni képes szeretetével fel is készíti gyermekét az útra. Hogy Fehérlófia beteljesítse küldetését, a magyar népmesék varázsköpenybe szőtt, gyöngyszavakba burkolt, tovább örökített csodái által.

 

Írta: Bors J. Melinda

A bevezető képen Szabó Gyula Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze mesél.


 

Bors Melinda299 cikk

Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása. Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása. Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása.

0 hozzászólás

Szólj hozzá

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password