Magyar pásztorkutyafajták II. rész: A kuvasz

kuvasz
 

Állj a határnál, hűen, régi jelkép,
Igaztalan világban az igaz.
Tiltó szoborként nyúlj el a küszöbre,
Fajtám őrzője, bölcs, magyar kuvasz.”

Kosztolányi Dezső: Hattyú kutyám (részlet)

A kuvasz a magyar kutyafajták talán legősibb nyájőrző kutyája. A Keszthely melletti Fenékpusztán található ásatásokban feltárt kutyacsontokról kiderült, hogy a leletek kora legalább ezer éves és a Kárpát-medencébe érkező elődeinkkel hozott mai kuvasz ősétől származik. Neve eredetéről megoszlanak a vélemények. Egyes források szerint türk szó, és olyan verzió is van miszerint az ótörök Küvaz, vagyis „büszke” szóból ered.

A rendkívül bátor és erős fajtát Árpád-házi királyaink bölényvadászatra tartották, a Hunyadiak korában pedig farkas és vaddisznó elleni hajtóvadászatokon használták.

A 15. században fellendült marhakereskedelem idején szintén kuvaszok kísérték a hatalmas magyar szürkemarha-gulyákat a nyugat-európai állatvásárokra, melynek során nem egyszer néhány kutyát is eladtak. Így fordulhatott elő, hogy a hosszú gyaloglásra is képes, élénk őrző és rendíthetetlenül bátor kutyafajta szerepet kapott a hasonló nyugat-európai fajták kialakulásában.

A 19. századbeli szilaj állattartás visszaszorulásával a kuvasz feladatköre megváltozott, és már nem a nyájat védte a farkasoktól hanem a tanyákat, majorságokat a betörőktől, tolvajoktól.

Hatalmas merészségre vallott áthágni a kuvasztörvény íratlan szabályait a betolakodással, hiszen ez a kutyafajta feladatteljesítés során nem ismer kegyelmet. Ha kell, élete árán is megvédi gazdáját és azt a portát, melyet őrizni hivatott.

Az első fajtaleírás 1905-ből származik, amikor is a magyar pásztorkutyák iránti érdeklődés felélénkült. A két világháború okozta hatalmas állománypusztulást az ötvenes évek elején 4 fajtatiszta kuvasszal kezdték, melynek áldozatos és elhivatott munka során, szigorú szelekcióval elérték, hogy a Kovács Antal által létrehozott Gyapjús nevű kennelből az évek során világhírű egyedek sora kerüljön ki. Mára a fajta elsődleges feladata a házőrzés, telephelyek és gazdaságok őrzése.

Gyakori szokás, hogy a kuvasz mellett, pulit, pumit vagy mudit tartanak. A két kutya ugyanis tökéletes összhangban képes együttműködni egymással. A kisebb testű pásztorkutya jelez, a kuvasz pedig „intézkedik”. Tökéletesen megkülönbözteti a hangjelzések sokféleségét, így azt is, hogy számára mikor „fölösleges a lárma” és társa mikor jelez valódi veszélyt. Csak akkor avatkozik közbe, amikor arra oka van, és a potenciális betolakodó túl közel merészkedik a portához.Küllemre a kuvasz magas, nagy termetű, erős csontozatú kutya, általában 70 centiméter marmagasságú. Szőrzete fehér vagy elefántcsont színű, enyhén hullámos lefutású, jellegzetes kuvasz-szőrzet melynek különlegessége hogy olyan öntisztulási képességgel rendelkezik, hogy még a legnagyobb sarat is fél órán belül néhány megrázással leveti. Bundája szélsőséges időjárási körülmények között, nagy hidegben is alkalmassá teszi területőrző feladatának ellátására.

A kuvasz alakja teljességében pompázatos, legszebb része azonban mégis a feje. Sötétbarna szeme bátorságot és kérlelhetetlenséget tükröz, gazdája iránt azonban végtelen elkötelezettség és szeretet jellemzi. Saját kutyáinkkal megélt tapasztalataim alapján hangsúlyozni szeretném, hogy nevelésében határozottság és következetesség vezet tekintélytisztelő eredményre. Tartásának körülményei és a vele való bánásmód nagymértékben kidomborítja a fajta csodás jellemét, a gondoskodást és a családban „falkatagként” megélhető életet gazdája iránti végtelen kedvességgel és szeretettel hálálja meg. Jaj azonban a betolakodóknak, akik a gazda fenségterületét zavarni merészelik! A kuvasz egész életét végigkísérő idegenekkel szembeni tartózkodó magatartás természetes, úgymond elvárt fajtajelleg.

Az elszigetelt, szeretetet nélkülöző, ingerszegény, láncon tartott élet azonban érthető módon mogorva, enervált állattá teheti őket. A bántalmazás pedig kifejezetten agresszív tulajdonságokat képes előcsalogatni a nemes, jó sorsra érdemes, rendkívül intelligens fajtából.
A kuvasz szabadságszerető, így aki nem tudja igényeit és területőrző fajtaadottságait megfelelően kihasználni, annak nemhogy nem érdemes, de nem is lenne szabad ilyen
kutyát vásárolnia. Fiatal korában jól tanítható, remekül szocializálható, 2 éves kora után azonban más fajtákhoz hasonlatosan már nehezebben idomul. Odáig azonban bizonyíthatja, hogy ellentétben néhai rossz hírével gyermekszerető, figyelmes és okos, gazdája és családja iránt haláláig elkötelezett bátor házőrző válhat belőle.  

Napjainkban a kuvaszpopuláció száma lecsökkent, így sajnos mondhatni, hogy Magyarországon a veszélyeztetett kutyák közé tartozik. Bár a fajta iránti érdeklődés némiképp fellendülőben van, a „divatos, népszerű” külföldi kutyafajták az utóbbi évtizedek során szinte teljesen kiszorították őket. A gyakran betegesebb, túltenyésztésből adódó idegrendszeri, küllem- és jellembeli hiányosságokkal tűzdelt egyéb fajták iránti érdeklődés csak a legelhivatottabb tenyésztőket motiválja ennek a csodálatos, ősi magyar kutyafajtának a megőrzésében.
Bár napjaink kuvasz
ának feladata sok esetben a család kedvencének szerepében ki is merül, jó volna, ha a tudatos tenyésztés során a küllemi jegyek bírálata mellett az ösztönadottságok értékelése legalább ugyanolyan hangsúlyt kapna. Végtére is a cél, amire e nemes jószágokat használták a nyáj, és a gondjaikra bízott terület védelme volt. Legyen az ezzel kapcsolatos tulajdonságok megőrzése a hagyomány része továbbra is!


Írta: Bors J. Melinda

A képeken látható kutya saját kutyusom, Szofi (Fotó: Bennünk a világ)

 

 

Bors Melinda299 cikk

Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása. Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása. Bors Melinda bővebb szerzői leírása, bemutatkozása.

0 hozzászólás

Szólj hozzá

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password